Bếp từ kết hợp hồng ngoại – Nhà Bếp Eu

Bếp 1 từ, 1 hồng ngoại

-20%
8.980.000  7.184.000 
-20%
9.980.000  7.984.000 
-20%
11.980.000  9.584.000 
-20%
13.980.000  11.184.000 
-20%
12.980.000  10.384.000 
-20%
14.980.000  11.984.000 
-20%
12.800.000  10.240.000 
-20%
15.990.000  12.790.000 
-25%
6.800.000  5.100.000 
-20%
12.980.000  10.384.000